Danmark er et U-land for virksomheder på sociale medier!

26. juni 2014 17:27 af Jesper Andersen under Strategi & analyse   0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For nylig spurgte Martin Launey (@martinlauney - Social Media Manager for Lederne) på LinkedIn om sociale medier: ”Hvorfor taler vi overhovedet om SO-ME? Er det ikke bare kommunikation?

Jeg må indrømme, at spørgsmålet provokerede mig lidt, men nok på en anden måde end Martin havde forventet. For jeg forstår simpelthen ikke vores danske trang til at tale ting ned og slet ikke på dette emne, der gemmer på et stort forretningspotentiale for de virksomheder, der tager de sociale medier seriøst.

Jeg kan naturligvis godt forstå, at budskabet om brugen af sociale medier kan være svært - specielt i en forretningsmæssig kontekst. Men set udefra er der to grundlæggende årsager til, at jeg betragter Danmark som et u-land, når det gælder integrationen af sociale medier i forretningen:

1. Ambitionerne for de danske virksomheder stopper ved at genbruge indholdet fra nyhedsbrevet til posts på sociale medier - sommetider tilsat et dagbogsindlæg fra kantinen og billeder fra den årlige sommerfest.

2. At man i Danmark har fået spundet en virkelighed, hvor virksomhedens udnyttelse af sociale medier kun bliver en succes, hvis dette håndteres internt. Den præmis mener jeg ganske enkelt er forkert.

Disse to pointer er tilsammen den største stopklods for et succesfuldt dansk indtog på disse kanaler. Min erfaring fra udlandet og en række store internationale kunder gør, at jeg undres over vores manglende lyst til at trække på erfaringer herfra, og at man på næsten jantelovsmanér taler emnet ned på trods af talrige succesfulde udenlandske cases.

Hvis vi i stedet brugte energien på at afdække mulighederne og det forretningsmæssige potentiale, så kunne vi, som vi ville have gjort det i enhver anden forretningsmæssig kontekst, lave en forretningsplan. På baggrund heraf kan man afgøre hvorvidt forankringen skal ske internt eller eksternt.

Hvad er sociale medier så?

Hvis vi nu skal simplificere definitionen af sociale medier og fratager hype, langhåret kommunikationsteori og forretning, så lad os kigge til Wikipedia, som skriver:

”Social media is the social interaction among people in which they create, share or exchange information and ideas in virtual communities and networks” …

og forsætter omkring fundamentet for det:

“Furthermore, social media depend on mobile and web-based technologies to create highly interactive platforms through which individuals and communities share, co-create, discuss, and modify user-generated content.”

Sidst, men ikke mindst, skrives der:

"They introduce substantial and pervasive changes to communication between organizations, communities and individuals"

Så på dansk betyder det helt konkret at:

  1. Det er en måde at dele information på
  2. Platformene er afhængige af at være super tilgængelige
  3. Sociale medier har introduceret en væsentlig forandring til kommunikationen mellem virksomhed, fællesskab/gruppe og individ/kunde

Hvis vi så tager forretningsbrillerne på igen, så giver måden disse medier er bygget op på, mulighed for at virksomheden kan kommunikere med - og ikke til - individer eller grupper om emner, der direkte eller indirekte relaterer sig til virksomhedens ydelse eller produkt. Man kan også sige, at når man går i dialog på sociale medier, så kan man potentielt henvende sig til 1:1 og 1: mange på samme tid.

Hvorfor er det så interessant for en virksomhed, og hvad er potentialet?

Først og fremmest kan man, som Lederne har gjort, tage ejerskab på et emne, og via spørgsmål, kommentarer og saglig diskussion fortælle og nuancere organisationens/virksomhedens verdensbillede. Gjort ordentligt og redeligt vil det, sammen med virksomhedens øvrige kommunikation, skabe et proaktivt og positivt billede af virksomhedens brand.  Dermed er det muligt at fremhæve virksomhedens produkt og/eller ydelse i det netværk, hvori dialogen føres.

Man kan gå mere målrettet til værks og ligefrem monitorere de sociale medier for kommentarer om virksomhedens produkter. HTC brugte under en lancering af en ny telefon et bureau til at monitorere alle negative kommentarer om reklamefilmene, for derefter at få en komiker til at kommentere på dette på en sjov måde. Det var en kæmpe succes og vendte en masse potentiel negativ omtale til noget positivt.

Dernæst kan man også involvere folk, som i forvejen har en interesse og viden omkring ens produkt i udviklingsprocessen. Via godt konstruerede spørgsmål kan man bede folk reflektere om specifikke funktionaliteter eller ligefrem lave afstemninger om, hvad forbrugerne mener er vigtigst i en fremtidig opdatering. Ikke nok med at man dermed efterkommer et ønske i markedet, man opbygger også en loyalitet fra dem som deltager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGOs community er et fantastisk eksempel på dette, hvor man simpelthen giver mulighed for at brugerne indsender forslag til nye LEGO-produkter og herefter stemmer om hvilke af dem, der skal produceres.

Denne type dialog vil give en naturlig autoritet på et givent område og er samtidig med til at personliggøre brandet – begge elementer, der giver en konkurrencemæssig fordel. 

I eksemplerne ovenfor ser vi, hvordan sociale medier bruges til produktudvikling samt markedsføring og kommunikation og til en hvis grad support og rekruttering. Når det hele går op i en højere enhed, så har man pludselig sat gang i en viral bølge, hvor virksomhedens budskaber, værdier og indhold bliver delt og brugt i sammenhænge individer imellem. Det er, hvad vi kalder ”Earned Media” og et af de bedste eksempler på det er ”The Fiesta Movement”. Her udlåner Ford et antal Fiesta’er til en rækker private personer som herefter bliver ambassadører for brandet og som blogger, filmer, og tweeter om deres oplevelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad med udlandet?

Når jeg benchmarker Danmark mod udlandet på de sociale medier, så er vi langt bagefter. Det er der flere grunde til, blandt andet markedets størrelse og penetreringen af sociale platforme andre end Facebook .

Men når jeg på Adobe Summit i London hører historier som

  • ”My Flash Trash” (se links til sidst), som er et smykkebrand, der primært bruger sociale medier til både salg, support og markedsføring
  • Hvordan Th@t Lot laver kampagner på Twitter, hvor de får en komiker til at svare på tweets, der omhandler det pågældende brand
  • Hvordan ”Huge” laver Social Media Planning og Community management for flere virksomheder
  • Ser på MRY’s site og alle deres cases gennem de sidste 5 år

Ja, så tænker jeg, at der er et potentiale i Danmark, som ligger helt og aldeles uudnyttet hen - også for små og mellemstore virksomheder. Næste generation af digitale forbrugere lever naturligt i og med de sociale medier. Så uanset om vi på +40 år fuldt ud forstår det, så kommer det digitale medieforbrug til at ændre sig radikalt de næste år. Formår man at lave en solid forretningsplan i dag og implementerer den professionelt, bliver succesen ikke mindre om 12 måneder.

Er sociale medier så ikke ”bare” kommunikation?

Jeg ved godt, at spørgsmålet var retorisk, og jeg er klar over, at det var meningen at få folk op af stolen, hvilket jo bare beviser styrken ved mediet: at Lederne via Martin tager ejerskab på en diskussion om danske virksomheders kommunikation. Så hvis jeg nu skal svare Lederne og Martin – igen - så er det naturligvis ikke ”bare”! Social Media Rådgiver i Twins Solutions, Esben, farer i flint hver gang jeg stikker til ham med det der ”bare”

For det første er kommunikation jo ikke ”bare”. Man kan ikke ikke-kommunikere. Det skriger jo nærmest til himlen om shady business, hvis man søger efter dig på Facebook eller LinkedIn og intet finder – ligesom det er tilfældet, hvis du ikke har nogen hjemmeside i dag. Og allerede dér starter du jo med at kommunikere”

Kommunikation på sociale medier skal tages ganske alvorligt, det skal altså integreres i virksomheders overordnede kommunikations– og marketingsstrategi. Ligesom man aldrig ville betegne andre kommunikations– eller kommercielle tiltag som ”bare”, bør man så absolut heller ikke betegne sociale medier som ”bare” – i hvert fald ikke hvis man har en professionel tilgang til kommunikation og relationship management (både i forhold til eksisterende – og potentielle kunder).  

Esben fortsætter: ”Og så stammer det her ”bare” også fra en eller anden forskruet opfattelse af, at social er gratis. Brands poster millioner i et super gennemtænkt koncept for en kampagne, der centrerer om en række TV-reklamer. Men at hive 30.000-50.000 kr. op af lommen for at få afdækket sit social media potentiale, og lagt en plan for hvordan social media bliver en del af virksomhedens forretningsstrategi, virker utopisk for en lang række danske virksomheder.

Som med andre kommunikationsaktiviteter kræver sociale medier ressourcer, engagement og en professionel tilgang. Det handler altså kort sagt om, at man skal bruge sociale medier, således at de understøtter virksomhedens strategi og derfor skal der naturligvis også udvikles en målbar forretningsplan for implementeringen. Har man ikke ressourcerne til strategiarbejdet eller eksekveringen af denne internt, så kan man enten vente til en dag man har eller få arbejdet udført eksternt.

Jeg ser det som en helt naturlig udnyttelse af de digitale bureauers viden om det at lave forretning digitalt, og virksomheder som Mærsk, VISA, HTC, AUDI, Vans, Diageo, TD Ameritrade eller President Cheese (for nu at nævne nogle af de store) har næppe fortrudt deres investering i eksterne partnere, uanset  om ydelsen var kampagner på Facebook, Twitter, community management eller andet.

En sommervoucher til 999,- til at afdække dit social media potentiale

Twins Solutions har p.t. lavet strategioplæg for flere danske virksomheder, så for at gå linen helt ud vil jeg gerne tilbyde alle læsere af dette nyhedsbrev en voucher til en pris af 999,- DKK (værdi 4 timer af 1.150 DKK), hvor vi tilbyder dig at afdække dit social media potentiale. Du får altså et overordnet servicetjek og en social media analyse specifikt for din virksomhed. Tilbuddet gælder til og med 31/7-2014.  

Ønsker I yderligere information om indhold, omfang og struktur eller ønsker du at høre om vores andre Social Media ydelser så kontakt

Esben Hørning Spangsege på mail eller 29 89 55 60. 

Udenlandske cases og links:

 

Tilføj kommentar

biuquote
Loading